Makale Yayın Süreci


CSS JOURNAL makale yayın süreci aşağıdaki süreçlerle işlemektedir:

Sorumlu yazar öncelikle dergi sistemine kayıt olmalıdır. Bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması yazar ile kurulacak iletişimin etkinliği açısından önemlidir. Üye kayıt bilgileri dergi yönetimince gizli tutulur ve herhangi bir kurum ve kuruluşla paylaşılmaz.

Üye kaydı sonrasında makale yüklemeden önce çalışmanın benzerlik raporu alınmalı ve sisteme yüklenecek halde hazır olmalıdır. Kabul edilen benzerlik oranı Maksimum %25'tir. 

Makale yüklenmeden önce ana menüde yer alan telif devir formunun indirilip, doldurulduktan sonra tüm yazarlar tarafından imzalanması ve sisteme yüklenecek halde hazır olmalıdır. Telif devir formu, yayınlamış olan çalışmaların yaygınlığını sağlamak için indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralara sunulabilmesi için talep edilmektedir.

Yazar tarafından yayınlatmak istenilen çalışma elektronik dergi sistemine yüklenmiş olması yayın başvurusu olarak kabul edilir. Bu nedenle editör tarafından yazının değerlendirilme süreci başlatılır. Başvuru aşaması ile çalışmanın yayınlanması arasındaki tüm süreçler  dergi elektronik ortamında gerçekleşir ve yazar tarafından süreç kolaylıkla takip edilebilir.