Genel yayın İlkeleri


CSS JOURNAL;

Uluslararası hakemli ve endeksli e-dergi statüsü ile hareket edecektir. yayın aralığını yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak belirlemiştir. 

Makale kabullerinde özgünlük, araştırma odaklı olma ve etki unsurlarını dikkate almaktadır.

Dergi sistemine gönderilen makaleler, hakem süreci olumlu olarak tamamlanmış olsa dahi, çalışmanın yayımlanıp yayımlanmayacağı kararı editör kurulunun kararına bağlıdır.  

Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış olması veya sisteme yüklendiğinde başka mecralarda yayın değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Bu konuda yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

Yalnızca özgün ve bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlamaktadır. Atıfta bulunmak şartı ile kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir.

Gönderilmiş ve/veya yayınlanmış çalışmalardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Yayın dili İNGİLİZCE'dir. Ancak RUSÇA, İSPANYOLCA, ARAPÇA, FRANSIZCA ve ALMANCA dillerinde de yayın kabul edilebilmektedir. Türkçe dilinde yayınlamak isteyen araştırmacılara ise İngilizce veya diğer dillerde tam metni olmak koşulu ile olanak sağlanabilmektedir.

Dergi sistemine yüklenmiş çalışmalar, yayın öncesi herhangi bir aşamada, yazar tarafından geri çekilmek istenebilir. Yazarlardan makalesini çekme nedeni aranmaz. Çalışma yazarın talep ve isteği doğrultusunda iade edilir. Ancak yayınlanmış olan çalışmaların yayından kaldırılma talebi asla kabul edilemez.