Amaç ve Kapsam


Temel Amaçlar
CSS JOURNAL'ın temel amacı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında interdisipliner bir yaklaşımla yapılacak olan çalışmaları en yüksek standartları kapsayıcı şekilde yayınlayabilmek ve bu amaç doğrultusunda uluslararası arenada tanınan bir dergi haline gelmektir.

Bu amaç doğrultusunda YÖK ve ÜAK tarafından belirlenmiş sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanlarında çalışmaları kabul etmektedir. Söz konusu alan içinde "Adli Sosyal Bilimleri, Alan Çalışmaları, Arkeoloji, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Avrupa Birliği, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bölgesel Çalışmalar, Çağdaş Dünya Tarihi, Çocuk Gelişimi, Dilbilimi, Ekonometri, Eski Çağ Tarihi, Felsefe, Finans, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji, Fiziki Coğrafya, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Gelişim Psikolojisi, Genel Türk Tarihi, Görsel İletişim Tasarımı, Güvenlik Çalışmaları, Halkla İlişkiler, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi, İletişim Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Klinik Psikoloji, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Muhasebe, Nicel Karar Yöntemleri, Orta Çağ Tarihi, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Pazarlama, Psikometri, Reklamcılık,  Sanat Tarihi, Sinema, Siyasal Düşünceler, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih,  Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Sosyoloji, Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu, Turizm, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uygulamalı Psikoloji, Üretim Yönetimi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Yönetim ve Organizasyon" çalışma alanlarında yayın kabul edebilecek şekilde bu alanlarda küresel düzeyde takip edilebilecek ve yüksek oranda atıf alan bir dergi haline gelmektir.

Odak ve Kapsam

CSS Journal sosyal bilimler alanında çalışma yapacak araştırmacılara veya bu araştırmaları uygulama alanına aktaracak kişilere farklı bakış açıları sunabilmek için zemin oluşturmaya odaklanmıştır.