Dergi Hakkında


International Journal of Contemporary Social Sciences (CSS JOURNAL) dergisi ilk sayısını 2023 Aralık ayında yayınlamıştır. Sosyal bilimler alanında yapılan teori, uygulama ve araştırma içerikli çalışmaları interdisipliner bir yaklaşımla  bir araya getirmeyi amaçlayan CSS Journal dergisi, akademik çalışma odaklı hakemli bir dergidir. Söz konusu amaç doğrultusunda sosyal bilimler alanında çalışma yapacak araştırmacılara veya bu araştırmaları uygulama alanına aktaracak kişilere farklı bakış açıları sunabilmek için zemin oluşturmaya odaklanmıştır. Bu nedenle de uzun vadeli etki ortaya çıkarabilecek araştırmaları yayınlama konusunda destek sağlayıcı yaklaşımı ile hareket etmeyi bünyesinde barındırmaktadır. 

CSS Journal dergisi araştırmacılar arasında köprü kurma ve ortak çalışmalarla sosyal bilimler alanındaki çalışma yapan kişi ve kurumları desteklemektedir. 2024 yılından itibaren yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık ) yayınlanacak olan CSS Journal sadece İngilizce dilinde interdisipliner çalışmaları öncelememektedir. Ancak Türkçe dilinde yayınlamak isteyen araştırmacılara ise İngilizce tam metni olmak koşulu ile olanak sağlanabilmektedir.

Yayıncı: Burçin ATASEVEN DOĞRU